top of page

Vergoeding

In 2024 wordt dieetadvisering voor drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, dan heeft u recht op meer uren dieetadvisering. Als u twijfelt over het aantal uur dat aanvullend verzekerd wordt, kunt u het best uw eigen zorgverzekering raadplegen. Dieetadvisering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplichte eigen risico 385 euro. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. 

Diëtistenpraktijk Samen heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars. 

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD) 

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken bij de diëtist. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling niet zonder verwijzing. Kijk hiervoor goed in uw polisvoorwaarden. 

Ketenzorg 

Dieetadvisering voor Diabetes Mellitus, COPD en CVRM (cardiovasculair risicomanagement) valt onder de ketenzorg. Dit betekent dat u voor deze zorg geen eigen risico hoeft te betalen. Het aantal uren dat besteed mag worden aan dieetadvisering varieert per ziektebeeld. 

Tarieven

Als u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering of als u de consulten zelf wilt betalen, dan gelden de volgende tarieven. 

 

*Het intakegesprek duurt 1 uur (directe tijd). Hierbij wordt 30 minuten extra tijd berekend voor uitwerking en administratie (indirecte tijd). 

 

Kunt u niet naar de afspraak komen? Dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch (ook via voicemail) of per mail. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Hiervoor worden bovenstaande tarieven van de gereserveerde tijd gerekend. Ook wanneer u, zonder bericht, niet verschijnt op de afspraak worden deze kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 

Wanneer u door medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan er een huisbezoek plaatsvinden. Hiervoor is een indicatie van een arts nodig. Voor een huisbezoek geldt een toeslag van 20 euro. Dit is boven op het tarief van het consult. 

Intake (directe tijd + indirecte tijd)*

Vervolgconsult (30 minuten) 

Vervolgconsult kort (15 minuten) 

Telefonisch consult (per 15 minuten) 

Toeslag huisbezoek

€108,00

€36,00

€18,00

€18,00

€20,00

bottom of page